bölünməz

bölünməz
sif.
1. Qalıqsız bölünə bilməyən. Bölünməz ədəd.
2. Bölünməli olmayan.
3. Parçalanmayan, hissələrə ayrıla bilməyən; bütöv. Keçmişdə atomlar materiyanın bölünməz hissələri hesab edilirdi.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • bölünmə — «Bölünmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bölünmək — f. 1. Parçalanmaq, xırdalanmaq, hissələrə ayrılmaq. Hüceyrələr bölünüb artır. Buz ikiyə bölündü. 2. riyaz. Qalıqsız başqa ədədə bölünə bilmək. On beşə bölünür. 3. Ayrılmaq. Dəstəmiz bir meşənin yanında üç hissəyə bölündü. 4. məch. Paylaşdırılmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bölünməzlik — is. Bölünə bilməmə, parçalana bilməmə, hissələrə ayrıla bilməmə; bütövlük, tamamlıq, yekparəlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bölüşdürülmək — məch. 1. Bir neçə adam və s. arasında, yaxud öz aralarında bölünmək, paylaşdırılmaq. Bu günlərdə məhsul bölüşdürüləcəkdir. 2. Hissələrə bölünmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • meyoz — is. <yun.> Reduksion bölünmə, yetişkənlik bölünməsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yarılanmaq — məch. 1. İki hissəyə bölünmək, yarıya bölünmək. 2. Bir işin yarısı görülmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cüz’ — ə. bax: cüzv. Cüz’i layətəcəzza bölünməz hissə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • inqisam — ə. hissələrə ayrılma; bölünmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • kəsr — ə. 1) sındırma, qırma, parçalama; 2) pozma, xələl gətirmə; 3) riyaziyyatda: bir ədədin bir neçə hissəyə bölünməsi; 4) bax: kəsrə; 5) bir işin görülməmiş, yarımçıq qalmış hissəsi; kəsir …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • layətəcəzza — ə. 1) bölünməz, parçalanmaz; 2) riyaziyyatda: son dərəcə kiçik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”